Udrulning af fibernet

Udbredelse af fibernet på Bornholm

Vi har i OK Entreprise oparbejdet specialviden indenfor etablering af fibernet. Vi graver rør ned, muffer og udfører tekniske installationer. Alle vores installationer bliver grundigt dokumenteret til senere vedligeholdelse. Vi varetager alt fra at nedgrave hovedledninger til den endelige installation hos forbrugeren. På den måde er vi med til at sikre kvaliteten hele vejen fra fibernetudbyder til slutbrugeren.

Nedpløjning af kabler

Som de første på Bornholm, har vi haft succes med at nedpløje trækrør til fibernettet. Pløjningen er en no-digg løsning, som giver minimale omkostninger til reetablering. Udrulingshastigheden øges væsentligt, samtidig med meterprisen pr udrullede meter kabel nedsættes. Det betyder mere fibernet, til færre penge. Til gavn for os alle.

Nedpløjning af kabler og dækbånd sker i en arbejdsgang, og da ploven ikke skader overfladestrukturen, er denne løsning særlig skånsom mod de omgivelserne, i modsætning til traditionelle opgravningsmetoder.Nedpløjningen som metode har derudover den fordel, at rørene ligger mere lige i jorden, end ved traditionelt gravearbejde, og dermed er det lettere at puste fiberen igennem rørene.

GPS dokumentation af fibernettet

I forbindelse med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, bliver hele nettet nøje dokumenteret med GPS opmåling, så man let kan vedligeholde og reparere nettet. Vi har derfor medarbejdere som er specialiseret indenfor dette område. Vi sørger på den måde for, at informationerne bliver delt med de relevante samarbejdspartnere i projektet.

Udvalgte kunder

K2 Byg Bornholm

Renovering i forbindelse med ombygning. Vi har leveret nedrivning, belægningsarbejde, samt kloak- og støbearbejde.

BornFiber

Vi udfører en række forskellige opgaver for BornFiber i forbindelse med udbredelse af fibernettet på Bornholm.

Syd Energi

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Syd Energi.

Østkraft

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Østkraft.

Fjernvarme

Vi er med hele vejen

Vi er en af øens større entreprenører. Vi er specialiseret i at udføre fjernvarmeprojekter og har oparbejdet specialviden inden for dette område.