Fjernvarmeprojekter

Fjernvarmeprojekter på Bornholm

OK Entreprise var med til at genstarte udbredelsen af fjernvarme på øen med opførelsen af fjernvarmeværket samt etablering af ledningsnettet i Hasle. Med en tilslutningsandel på over 90%, har vi været med til at sætte gang i fjernvarmeprojekterne rundt om på øen. Vi er stolte over at have været med til denne udvikling på øen, som er godt for klimaet såvel som forbrugernes privatøkonomi.

Vores graveprojekter styres af kyndige hænder.

Alle vores graveprojekter bliver styret af Ib Kjøller, som har mere end 25 års erfaring fra branchen.

I OK Entreprise tror vi på, at tæt dialog og transparens i vores arbejde skaber værdi for os og vores kunder. Vi stræber derfor efter en nøje dokumentation af det udførte arbejde. Derved sikrer vi os, at vi kan følge kvaliteten og fremdriften nøje. I dialog med kunden tager vi højde for eventuelle nye forhold, der måtte vise sig efterhånden som projekterne skrider frem. Vi efterstræber at være en dynamisk og omstillingsparat virksomhed, som altid arbejder for at løse opgaven på den bedst mulige måde for alle de inolverede parter.

Med entreprenørarbejde fra OK Entreprise får du en høj og ensartet kvalitet, stor fleksibilitet og en god dialog med samme kontaktperson gennem hele projektforløbet.

Udvalgte kunder

K2 Byg Bornholm

Renovering i forbindelse med ombygning. Vi har leveret nedrivning, belægningsarbejde, samt kloak- og støbearbejde.

BornFiber

Vi udfører en række forskellige opgaver for BornFiber i forbindelse med udbredelse af fibernettet på Bornholm.

Syd Energi

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Syd Energi.

Østkraft

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Østkraft.

Fibernet på øen

Fra tomrør til internetforbindelse

Vi har i OK Entreprise oparbejdet specialviden indenfor etablering af fibernet. Vi graver rør ned, muffer og udfører tekniske installationer. Alle vores installationer bliver grundigt dokumenteret til senere vedligeholdelse.