OK Entreprise - Vi skaber det nye Bornholm

Forsyningsledninger

Vi er i OK Entreprise specialiserede i anlægsarbejde. Vi har rutinerede medarbejdere, så vi kan stå for etableringen af forsyningsledninger fra start til slut. Vores dygtige medarbejdere sørger for at vi kan håndtere både større og mindre projekter, fra vi sætter asfaltskæreren i gang, til rørene er lagt, og der er reetableringen er færdiggjort. Vi kan agere både som totalentreprenør eller underentreprenør på større byggeprojekter. Vi er vandt til at kunne håndtere store projekter, med mange aktører.

Byggemodning

Skal du til at bygge? Vi hjælper gerne med byggemodning af din grund. Vi udfører jordarbejder, lægning af regn- og spildevandsledninger, fremførelse af vand- og varmeledninger, trækning af el-, telefon- og antennekabler.

Vi hjælper også gerne med alt fra byggeansøgninger til fundamenter.

Vi udfører

 • Fjernvarme
 • Fibernet
 • vandledninger
 • El og telefonkabler
 • Kloakledninger
 • GPS indmåling
 • Dokumentation
 • Jordprøver
 • Faldlodspøver
 • Nedpløjning
 • Underboring med raket
 • Kabelnedgravning

K2 Byg Bornholm

Renovering i forbindelse med ombygning. Vi har leveret nedrivning, belægningsarbejde, samt kloak- og støbearbejde.

BornFiber

Vi udfører en række forskellige opgaver for BornFiber i forbindelse med udbredelse af fibernettet på Bornholm.

Syd Energi

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Syd Energi.

Østkraft

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Østkraft.

-->