Græsklipning

Græsklipning af hele øens vej- og stirabatter

OK Entreprise udfører klipning af Bornholms Regionskommunes græsrabatter. Vej- og stirabatter klippes to gange årligt. Vi klipper det overordnede vejnet, såvel som alle de lokalveje og cykelstier, som forvaltes af Bornholms Regionskommune. Arbejdet udføres under størst mulig hensyntagen til trafiksikkerhed og med respekt for flora og fauna. Arealerne klippes efter en plan som er udleveret af Bornholms Regionskommune, på den måde tages der hensyn til insekter, fugle og dyreliv, herunder løvfrøernes vandring. Klipningen er en del af planen for bevarelse og pleje af øens vej og grøftekanter. Vi klipper om efteråret, hvad der svarer til 915 fodboldbaner spredt ud over hele øen.

Udvalgte kunder

K2 Byg Bornholm

Renovering i forbindelse med ombygning. Vi har leveret nedrivning, belægningsarbejde, samt kloak- og støbearbejde.

BornFiber

Vi udfører en række forskellige opgaver for BornFiber i forbindelse med udbredelse af fibernettet på Bornholm.

Syd Energi

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Syd Energi.

Østkraft

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Østkraft.

Fjernvarme

Vi er med hele vejen

Vi er en af øens større entreprenører. Vi er specialiseret i at udføre fjernvarmeprojekter og har oparbejdet specialviden inden for dette område.