Specialopgaver

Styret underboring

Vi har i forbindelse med fjernvarmeudbredelsen udført styret underboring i bornholmsk granit. Vi er de første på øen, der med succes har udført styret underboring i de bornholmske klipper. Vi udfører i tæt samarbejde med specialiserede underleverandører styret underboring i jord, såvel som klippe.

Halmhåndtering til øens fjernvarme

Vi har siden opførelsen, stået for at drive fjernvarmeværket i Vestbornholms Varmeforsyning for Bornholms forsyning, herunder indsamling og opmagasinering af halmen. Vi har håndteret og indsamlet op til 10.000 tons på en sæson, fordelt over 2500 hektar.

Nedrivning

Vi råder over mandskab og maskiner til at håndtere nedbrydning. Ved nedbrydning og rydning søger vi altid at løse opgaven med mindst mindst mulige støj- og støvgener samt en miljørigtig affaldshåndtering

Snerydning

Vi er tilknyttet Bornholms Regionskommunes snerydningsflåde. Er du interesseret i at høre mere om snerydning, kan du kontakte Ib Kjøller for nærmere information på tlf: 21 45 09 27

Udvalgte kunder

K2 Byg Bornholm

Renovering i forbindelse med ombygning. Vi har leveret nedrivning, belægningsarbejde, samt kloak- og støbearbejde.

BornFiber

Vi udfører en række forskellige opgaver for BornFiber i forbindelse med udbredelse af fibernettet på Bornholm.

Syd Energi

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Syd Energi.

Østkraft

Vi har siden 2010 arbejdet med udbredelsen af fibernettet på Bornholm, i denne forbindelse har vi leveret en række ydelser til Østkraft.

Fibernet på øen

Fra tomrør til internetforbindelse

Vi har i OK Entreprise oparbejdet specialviden indenfor etablering af fibernet. Vi graver rør ned, muffer og udfører tekniske installationer. Alle vores installationer bliver grundigt dokumenteret til senere vedligeholdelse.